Festivalul de Teatru pentru Elevi „Constantin Stanciovici Brănișteanu” – 2021

REGULAMENT

Festivalul – concurs de teatru „Constantin Stanciovici-Brănişteanu” se adresează Liceelor şi Colegiilor din municipiul Târgu Jiu şi judeţul Gorj, se doreşte a fi un omagiu adus lui Constantin Stanciovici Brănişteanu, întâiul dascăl public al Şcolii Naţionale din Tg.-Jiu, cel căruia i se datorează atât primul spectacol de teatru şcolar din istoria Gorjului, cât şi începuturile mişcării teatrale locale (30 august 1834, montarea tragediei Regullus de Josef von Collin).

În acelaşi timp, Festivalul se constituie într-un omagiu adus dascălilor şi elevilor/studenţilor care, timp de aproape două secole, au montat şi jucat împreună pe scenele judeţului sute de piese din repertoriul dramatic românesc şi universal, contribuind şi în acest mod la emanciparea culturală a Gorjului şi la definirea sa ca important spaţiu cultural românesc.

Instituit de Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Gorj, cu sprijinul Consiliului Local şi al Primăriei Tg.-Jiu, Festivalul îşi propune ca obiective prioritare următoarele:

  1. Stimularea cunoaşterii tradiţiei şi contemporaneităţii mişcării teatrale româneşti;
  2. Dezvoltarea aptitudinilor artistice în domeniu ale elevilor din ciclul preuniversitar;
  3. Descoperirea de noi talente în domeniul artei dramatice;
  4. Educarea elevilor în spiritul artei în general şi al celei dramatice în special, atât prin valorificarea activă a disponibilităţilor actoriceşti ale tinerilor, cât şi prin introducerea în licee, ca disciplină opţională, a cursului de Artă dramatică;
  5. Formarea unor spectatori de teatru avizaţi în domeniu, capabili să înţeleagă, pe măsura înzestrării native şi a gradului de educaţie estetică, cultura şi arta de performanţă.

 

Festivalul se adresează elevilor din ciclul şcolar liceal, din clasele IX-XII, din instituții școlare din Mun. Târgu Jiu și jud. Gorj (mai puțin elevi ai Liceului de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu).

Ediția din acest an a Festivalului se desfășoară exclusiv online. Tema acestei ediții a Festivalului este Mască.

Ediția a XV-a a Festivalului de Teatru pentru Elevi „Constantin Stanciovici Brănișteanu” va cuprinde două categorii:

  1. Scriere creativă (Creative writing) – texte care să surprindă o situație dramatică, valorificând tema generală a Festivalului – Mască. Textele vor avea maxim 3 pagini (font Times New Roman 12, spațiere 1 rând, Justify), format Word sau PDF, cu titlul Nume_Prenume_clasa_Liceul_scriere_creativă. Textele vor fi trimise pe adresa de e-mail festivaleg@gmail.com până la data de 24 octombrie 2021, ora 17:00.
  2. Interpretare (Poezie – obligatoriu, Monolog/ Povestire – la alegere).

Pentru fiecare instituție școlară va fi desemnat un actor care va coordona elevii și va oferi feed-back pentru categoria II (se păstrează actorii coordonatori ai trupelor de teatru participante în edițiile precedente ale festivalului). Menținerea legăturii cu coordonatorii, precum și repetițiile/feed-back-ul va fi oferit exclusiv online, prin videoconferințe (Zoom/ Facebook etc.), sau alte mijloace online.

Materialele video, pentru categoria II, vor avea durata de maxim 5 minute și vor fi filmate ideal din punct fix (de ex. utilizând trepied), format landscape. Coordonatorii vor realiza preselecții pe baza materialelor primite de la elevi și vor centraliza materialele, până la data de 24 octombrie 2021, ora 17:00.

Jurizarea va avea loc în perioada 25 – 31 octombrie 2021. Anunțarea câștigătorilor: 1 noiembrie 2021.

Se vor acorda premiile I, II și III, pentru fiecare categorie din Festival.

Premiile vor purta numele unor ilustre personalităţi ale mişcării teatrale gorjene de ieri şi de azi, anume: Titu Rădoi, Stelian Sterescu, Ligia Tilici, Jana Șerbănescu, Vasile Antonie.