INFORMAȚII PUBLICE

Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii – Citește

Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic – Citește

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe – Citește

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură – Citește

Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv – Citește

Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice – Citește

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice – Citește

Legea nr. 227/2015 consolidată privind Codul Fiscal – Citește

Ordonanța Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură – Citește

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale – Citește

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – Citește

Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii – Citește

Legea nr. 287/2009 privind Codul Muncii – Citește

Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice – Citește

Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă – Citește

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Citește

_________________________________

Conducerea T.D.E.G. – Conducerea 

Regulament de Organizare și Funcționare – R.O.F.

Organigrama Instituției – Organigrama 

Salarii de bază – Salarii

Ștat de funcții – Ștat de funcții

Regulament Intern – R.I.

CARIERĂ

    – Anunț concurs – Anunț

    – Anunț rezultat  – Anunț

Declarații de avere și interese – Declarații

Regulament Spectatori – Regulament

Posturi Vacante – Posturi

Autorizație de securitate la incendiu – Autorizație

Rapoarte – Citește

Relații Publice – Citește