REGULAMENT SPECTATORI

REGULAMENTUL OFICIAL

DE PARTICIPARE LA SPECTACOLELE ȘI EVENIMENTELE
TEATRULUI DRAMATIC ELVIRA GODEANU

      

Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” din Târgu Jiu, urează spectatorilor săi

„Bine ați revenit la teatru!”

…….Ne dorim, ca spectatorii care participă, să se bucure pe deplin de experiențele artistice pe care echipa teatrului le pregătește publicului său drag și de aceea vă invităm să citiți și să respectați cu strictețe Regulamentul spectatorului, după cum urmează:

…….Prin participarea la spectacolele și evenimentele Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu”, spectatorii se obligă să respecte prezentul regulament, pe tot parcursul prezenței în spațiile teatrului și/sau în sălile în care actorii teatrului desfășoară reprezentațiile artistice.

…….În caz de nerespectare a acestor reguli, teatrul își rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor sau excluderea acestora de la evenimentele desfășurate în sală fără a avea obligația de a restitui contravaloarea biletului.

…….Accesul publicului la spectacole se face pe baza biletelor, abonamentelor sau a invitațiilor, care pot fi procurate de la agenția de bilete a teatrului.

 

REZERVĂRI DE BILETE

 • Pentru spectacolele Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” se pot face rezervări de bilete telefonic la numărul de telefon: 0253/215161 sau 0765 05 1178, 0736 64 74 32;
 • Sau online cu cardul:
 • Rezervările sunt valabile 48 de ore. iar locul în sala de spectacol este garantat doar prin cumpărarea biletelor;
 • În cazul în care se dorește renunțarea la bilete, restituirea biletelor se poate face doar dacă s-a anunțat acest lucru cu minim 4 zile înainte de eveniment.

 

FACILITĂȚI PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI

 • Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” pune la dispoziție locuri pentru copii cu handicap (în limita restricțiilor de vârstă impuse de eveniment), pentru adulții cu handicap grav și accentuat, cât și pentru însoțitorii lor. Intrarea acestora se face gratuit pe baza documentelor justificative și în limita posibilităților programărilor.

 

RESTRICȚII DE VÂRSTĂ

 • Accesul copiilor sub 8 ani în sala de spectacol este interzis (cu excepția spectacolelor pentru copii).

 

ACCESUL ÎN SALA DE SPECTACOL

 • Accesul în spațiul de spectacol va începe cu aproximativ 15 de minute înainte de începerea reprezentației și se va efectua gradual;
 • Accesul publicului după începerea spectacolului este interzis;
 • Neprezentarea la timp la spectacol nu dă dreptul la rambursarea biletului sau la utilizarea sa la o altă reprezentație ulterioară;
 • După începerea spectacolului, se pierde valabilitatea biletelor;
 • La spectacolele în care biletele se vând fără locuri în sala de spectacol, spectatorii se vor așeza pe locuri în funcție de sosirea la spectacol;
 • Accesul după ora de începere a spectacolului, așa cum apare tipărită pe bilet, nu este permis, cu excepția spectacolelor cu pauză (în cazul acestora, accesul poate fi făcut pe durata pauzei);
 • Reducerile pentru studenți și elevi se acordă doar la casa de bilete și exclusiv pe baza documentului care să ateste statutul respectiv (carnet de student/elev vizate pentru anul în curs). De asemenea, la prezentarea biletelor reduse este posibil să vi se ceară aceste documente și la intrarea în sala de spectacole;
 • Ieșirea spectatorilor din sala de spectacol se va face de pe fiecare rând ocupat către cea mai apropiată ieșire;
 • Pentru confortul spectacolelor se recomandă folosirea garderobei. Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” nu își asumă responsabilitatea pentru obiectele pierdute.

 

PREZENȚA ÎN SALA DE SPECTACOLE

 • Spectatorii se obligă să respecte regulile de bună purtare, să mențină ordinea publică și standardele de conduită acceptate, reglementările de securitate și de siguranță anti-incendiu și să se conformeze ordinelor și regulamentelor teatrului;
 • Prin prezența la spectacolele și evenimentele teatrului, spectatorul acceptă să fie filmat, fotografiat în timpul acestora de către persoane autorizate de teatru și permite utilizarea înregistrărilor foto/video/audio în scopuri promoționale.

 

ÎN INCINTA TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” SUNT STRICT INTERZISE URMĂTOARELE:

 • Fotografierea filmarea sau înregistrarea audio a spectacolelor fără un acord prealabil din partea conducerii;
 • Folosirea telefoanelor mobile pe toată durata de desfășurare a spectacolului/evenimentului pentru asigurarea confortului celorlalți spectatori și desfășurarea în condiții optime a respectivului spectacol/eveniment;
 • Fumatul în interiorul Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” (inclusiv țigaretele medicinale sau electronice);
 • Accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate sau sub efectul drogurilor (orice substanțe psihotrope interzise de lege);
 • Accesul animalelor în sala de spectacol și în interiorul teatrului;
 • Consumul de produse alimentare și băuturi în spațiul destinat spectacolului, cu excepția băuturilor nealcoolice ambalate în recipiente individuale, cu capac, conform normelor în vigoare;
 • Accesul în incinta teatrului cu lanternă sau lanternă laser, obiecte contondente sau ascuțite, substanțe toxice, arme;
 • În caz de îmbolnăvire a unui actor, caz fortuit sau caz de forță majoră, Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” își rezervă dreptul de a face modificări în programul de spectacole. Iar biletele vândute pot fi rambursate sau reînnoite pentru o altă reprezentație;
 • Contravaloarea biletelor deteriorate nu va putea fi rambursată;
 • Programul Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” este disponibil pe site-ul teatrului și/sau pe pagina
 • Jucării, care pot împiedica buna desfășurare a spectacolului;
 • Aruncarea oricărui obiect în scenă sau în sală;
 • În interiorul teatrului este interzisă săvârșirea unor fapte de natură a aduce atingere demnității personale și/sau să se folosească un limbaj neadecvat, demonstrații, scandări politice, sau de altă natură;
 • Săvârșirea acțiunilor care încalcă ordinea și periclitează desfășurarea evenimentelor;
 • Comportamentul agresiv, limbajul vulgar și abuziv, amenințările, tonul ridicat față de ceilalți spectatori sau reprezentanți ai teatrului;
 • Efectuarea actelor de comerț de orice tip sau distribuirea de material cu conținut informațional și/sau publicitar, fără acordul scris al conducerii.

REPREZENTANȚII TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU IȘI REZERVĂ DREPTUL DE A INTERVENI ÎN ORICARE DINTRE ACESTE SITUAȚII ÎN SCOPUL RESPECTĂRII CELOR DE MAI SUS.

 

MODIFICAREA PROGRAMULUI DE SPECTACOLE

 • În caz de îmbolnăvire a unui actor, caz fortuit sau caz de forță majoră, Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” își rezervă dreptul de a face modificări în programul de spectacole. Iar biletele vândute pot fi rambursate sau reînnoite pentru o altă reprezentație;
 • Contravaloarea biletelor deteriorate nu va putea fi rambursată;
 • Programul Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” este disponibil pe site-ul teatrului și/sau pe pagina de Facebook a Teatrului;
 • Amintim publicului că Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” este singurul producător, titular al dreptului de autor și drepturile conexe din spectacole și ale spectacolelor prezentate de către acesta prin urmare își rezervă dreptul de a-și apăra interesele prin toate mijloacele prevăzute de lege.

 

VĂ MULȚUMIM ȘI VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!