Sînziana și Pepelea

Adaptare muzicală după Vasile Alecsandri

Distribuție:

Papură Împărat – Ionuț Stoica/ Dan Calotă

Sînziana – Monica Sfetcu

Pepelea – Adrian Șerban

Pârlea Vodă – Pompiliu Ciochia/ Alexandru Manea

Lăcustă Vodă – Dan Calotă/ Iulian Marinescu

Păcală/ Paharnicul lui Pârlea – Ion Alexandrescu

Tîndală – Dan Dobroiu

Baba Rada/ Zâna Lacului/ Pasăre măiastră – Rodica Gugu Negrescu

Adelina Puzdrea

Oana Marinescu

Zâna Codrului – Simona Urs/ Bogdan Constantin

Zorilă – Sorin Giurcă

Murgilă – Cristinel Dobran

Dascălul Macovei – Valeriu Bâzu

Mărica – Cornelia Diaconu

Toma/ Stolnicul lui Lăcustă – Gheorghe Drăghescu

Alexandru Manea

Zmeul – Eugen Titu

Cosmin Brehuță

Marian Negrescu

Vlad Fiu

Vlad Rădulea

Mihai Rădulea

 

Regia: Cosmin Brehuță

Regia tehnică: Sorin Pungan