Ultimii

ULTIMII

Regizor: Constantin Radu Tudosie

 

𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑢𝑙 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝐺𝑜𝑟𝑘𝑖 𝑒𝑠𝑡𝑒, 𝑎𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑖 𝑖𝑒𝑟𝑛𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑢𝑠𝑒𝑠̦𝑡𝑖, 𝑟𝑒𝑐𝑒, 𝑑𝑢𝑟 𝑠̦𝑖 𝑛𝑒𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎̆𝑡𝑜𝑟. 𝐸𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠 𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡̦𝑖𝑙𝑜𝑟, 𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑟𝑎̂𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑠̦𝑖 𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑐𝑖𝑢𝑛𝑖𝑙𝑜𝑟. 𝐷𝑎𝑟 𝑖̂𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑎𝑠𝑡𝑎̆ 𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑎𝑐𝑎𝑏𝑟𝑎̆ 𝑠𝑒 𝑖̂𝑛𝑡𝑟𝑒𝑧𝑎̆𝑟𝑒𝑠̦𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑢𝑠̦𝑖 𝑜 𝑝𝑜𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑎̆, 𝑖𝑎𝑟 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡𝑜𝑟𝑢𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡𝑖𝑧𝑒𝑎𝑧𝑎̆ 𝑐𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑗𝑒𝑙𝑒, 𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎̂𝑡 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑟 𝑓𝑖 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑒𝑎. 𝑂 𝑝𝑜𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑎̆, 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒 𝑑𝑟𝑎𝑔𝑜𝑠𝑡𝑒, 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑡̦𝑖𝑒 𝑠̦𝑖 𝑚𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑎𝑡𝑒, 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒.

.